Lucyna EkkertPlatforma Obywatelska RP
 

Na pierwszej sesji IV kadencji samorządu, która odbyła się 1 grudnia, dokonano wyboru prezydium Rady Powiatu Tarnogórskiego oraz ustalono nowy skład Zarządu Powiatu. Przewodniczącym Rady Powiatu został Adam Chmiel, a jego zastępcami: Jan Gryc i Andrzej Elwart.

Na starostę tarnogórskiego wybrano Lucynę Ekkert.

Kandydatura Lucyny Ekkert zyskała poparcie 14 radnych, przy 23 obecnych. Na funkcję wicestarosty wybrano Andrzeja Pilota. Na członka etatowego Zarządu Powiatu powołano Mariana Szukalskiego, a na nieetatowego - Eugeniusza Witka.

 

„Dziękuję bardzo za powierzenie mi stanowiska starosty tarnogórskiego. Mam świadomość z jaką odpowiedzialnością się to wiąże. Przekonana jestem, że współpraca wszystkich środowisk zaangażowanych na rzecz społeczności Powiatu przyniesie wymierne korzyści dla jego rozwoju.
Dziękuję tym, którzy obdarzyli mnie swoim zaufaniem głosując na moja osobę, ale także tym, którzy byli przeciw. Głosy te będą dla mnie impulsem, motywacją do intensywnej pracy tak, aby osiągnięcie wyznaczonych celów najlepiej posłużyło mieszkańcom powiatu”.

 

W ten sposób rozpoczęłam swoje wystąpienie już jako starosta tarnogórski na pierwszej sesji rady powiatu.

Wyboru drugiego etatowego członka Zarządu Powiatu Rada Powiatu dokonała na kolejnym posiedzeniu. Na to stanowisko wybrano Aleksandrę Król-Skowron.

Zaprzysiężenie