Lucyna EkkertPlatforma Obywatelska RP
 

29 czerwca 2013 r. w Chorzowie odbyła się Konwencja Krajowa PO RP, która zająć się miała zmianami w Statucie PO wprowadzającymi bezpośrednie wybory szefa Platformy. Konwencja rozpoczęła się punktualnie o godzinie 12:00.

Obrady otworzyło przemówienie przewodniczącego regionu śląskiego Tomasza Tomczykiewicza, natomiast na prowadzącego samą Konwencję delegaci wybrali Cezarego Grabarczyka, Wicemarszałka Sejmu. Jako pierwszy głos zabrał Premier Donald Tusk. Przemówienie premiera było podsumowaniem 6 lat rządów Platformy i PSL oraz przedstawieniem planów rozwoju kraju na przyszłość.

Po wystąpieniach, delegaci przegłosowali proponowane przez Zarząd Krajowy zmiany w Statucie, które wprowadzają bezpośrednie wybory na funkcję Przewodniczącego PO. Po zakończeniu Konwencji Krajowej obradowała zaś Rada Krajowa, która ustaliła też nowy kalendarz wyborów wewnętrznych.

Konwencja Krajowa Platformy Obywatelskiej RP

Konwencja Krajowa Platformy Obywatelskiej RP

Konwencja Krajowa Platformy Obywatelskiej RP

Konwencja Krajowa Platformy Obywatelskiej RP