Lucyna EkkertPlatforma Obywatelska RP
 

15 lat Powiatu Tarnogórskiego

Uroczysta sesja rady Powiatu z okazji 15 restytucji powiatów odbyła się 12 listopada 2013 r. w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Były wspomnienia, przegląd historycznych wydarzeń i archiwalnych fotografii, życzenia, gratulacje ale też refleksje nad rolą powiatów w Polsce.

 

"Piętnaście lat istnienia pozwala określić w jakim stopniu powiat wypełnia swoje zadania, jakie ujawniły się wady regulacji prawnych, jakie zmiany należy wprowadzić i co należy uczynić aby go wzmocnić. (...)

Obowiązująca od 1 stycznia 1999 roku reforma administracyjna miała służyć decentralizacji państwa, poszerzeniu demokracji, zwiększeniu wpływu lokalnych społeczności na kształt i rozwój ich najbliższego otoczenia, wzmocnieniu przywiązania do swojej "Małej Ojczyzny" (...)

Utworzenie, a właściwie odtworzenie, historycznej struktury samorządu powiatowego jest dopełnieniem idei "Małych Ojczyzn", w których lokalna społeczność stała się podmiotem, a nie przedmiotem bieżącej polityki. Powiat obok gminy ma znaczenie kluczowe w strukturze zarządzania publicznego w Polsce - to w skali powiatu powinna domykać się cała infrastruktura publiczna podstawowej obsługi mieszkańców i społeczności lokalnych. (...)

Podsumowując piętnastolecie powiatów należy stwierdzić, że samorząd powiatowy stał się integralną częścią ustroju politycznego Polski. Utworzenie powiatów a właściwie ich restytucja wyzwoliło ogromny potencjał tkwiący w społecznościach lokalnych, zwiększyło wpływ mieszkańców na warunki życia w ich miejscowościach i na terytorium ich małych ojczyzn, oraz usprawniło działania administracyjne.

Powiaty spełniły swoje zadanie, są i nadal być powinny" - zaznaczyłam w swoim wystąpieniu.

 

Z okazji jubileuszu powiatu wręczono również Złote Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Z wizytą z okazji "urodzin" powiatu przyjechał między innymi wicestarosta partnerskiego powiatu Erlangen-Höchstadt w Niemczech Manfred Bachmayer.

Uroczysta sesja Rady Powiatu z okazji 15 restytucji powiatów

Uroczysta sesja Rady Powiatu z okazji 15 restytucji powiatów

Uroczysta sesja Rady Powiatu z okazji 15 restytucji powiatów

Uroczysta sesja Rady Powiatu z okazji 15 restytucji powiatów

Uroczysta sesja Rady Powiatu z okazji 15 restytucji powiatów

Uroczysta sesja Rady Powiatu z okazji 15 restytucji powiatów