Lucyna EkkertPlatforma Obywatelska RP
 

3 grudnia 2013 r. załoga tarnogórskiej Fabryki Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych "Faser" S.A. świętowała "Barbórkę". - Obchodom "Barbórki" towarzyszyło jak co roku wręczanie górniczych odznaczeń i medali. Pogratulowano między innymi pracownikom, którzy świętowali jubileusze pracy w "Faserze", a szczególnie gorącymi brawami nagrodzono Stanisława Kamilowskiego, który w firmie pracuje już 50 lat, i jak podkreślił z humorem - pracować zamierza dopóki się da.

Barbórka to szczególny dzień, w którym odżywają najpiękniejsze tradycje, szczególnie tu w naszym regionie. W dniu święta górniczego stanu złożyłam całej Braci Górniczej, pracownikom "Fasera", kadrze zarządzającej wyrazy uznania, podziękowania oraz życzenia spokojnej, bezpiecznej i pełnej perspektyw pracy zawodowej.

Barbórka w Faserze

Barbórka w Faserze