Lucyna EkkertPlatforma Obywatelska RP
 

Rok i dziewięć miesięcy po podpisaniu porozumienia pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Kompanią Węglową, dotyczącego współpracy w zakresie praktycznego przygotowania zawodowego do pracy w górnictwie uczniów Technikum nr 13 oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 11, wchodzących w skład Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie, w placówce odbyły się uroczyste obchody "Barbórki". Były przemówienia, artystyczne występy i ślubowanie na sztandar górniczy uczniów klas pierwszych.

Podczas uroczystości ślubowanie na sztandar górniczy złożyli uczniowie klas pierwszych, którzy tym samym przyjęci zostali do grona adeptów sztuki górniczej. Życzenia uczniom i nauczycielom szkoły złożyli między innymi Leonard Klabis - dyrektor kopalni "Bobrek - Centrum" w Bytomiu, w której uczniowie górniczych kierunków odbywają zawodowe praktyki oraz Adam Przywara z Kompanii Węglowej.

Złożyłam życzenia górnikom wszystkich specjalności, pracownikom przedsiębiorstw pracujących na potrzeby górnictwa, emerytom i uczniom zdobywającym dopiero zawód górnika. W swoim wystąpieniu podkreśliłam, że:

 

"Zawód górnika jest trudny i niebezpieczny ale nadal bardzo potrzebny. Żadna maszyna nie zastąpi zręczności i doświadczenia człowieka. Szkoła w Radzionkowie jako jedyna w powiecie kształci pracowników górnictwa podziemnego i bardzo nas cieszy reaktywacja tych kierunków. (...) Papież Jan Paweł II mówił o Śląsku: To ziemia, na której rodzą się diamenty. Drodzy uczniowie - wszystko przez wami i wszystko w waszych rękach."

 

Podpisane 14 marca 2012 r. porozumienie z Kompanią Węglową zagwarantowało zatrudnienie 60 absolwentów Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie, którzy kształcą się z zawodach górniczych.

Powiatowa Barbórka w Zespole Szkół techniczno-Ekonomicznych

Powiatowa Barbórka w Zespole Szkół techniczno-Ekonomicznych

Powiatowa Barbórka w Zespole Szkół techniczno-Ekonomicznych