Lucyna EkkertPlatforma Obywatelska RP
 

Udział uczniów w konferencjach, prelekcjach i warsztatach, otoczenie opieką naukową młodzieży wykazującej szczególne uzdolnienia w zakresie biologii, chemii, fizyki i informatyki a także praktyki i staże w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi to główne korzyści podpisanego 10 grudnia 2013 r. w auli Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących porozumienia. Dokument sygnowali przedstawiciele Powiatu Tarnogórskiego i Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi: starosta Lucyna Ekkert, członek Zarządu Powiatu Marian Szukalski, dyrektor generalny fundacji dr Jan Sarna oraz kierownik pracowni bioinżynierii dr Piotr Wilczek. To pierwsze tego typu porozumienie zawarte przez fundację.

 

Udział w konferencjach, możliwość korzystania z publikacji naukowych, a przede wszystkim staże i praktyki dla naszych uczniów to najbardziej istotne korzyści dzisiejszego porozumienia. Podkreślić jednak należy, że dokument ten jest tylko sformalizowaniem istniejącej już od dawna współpracy szkoły z fundacją, za co składam dyrekcji, gronu pedagogicznemu i uczniom serdeczne podziękowania.

 

Okazją do podpisania dokumentu był obchodzony w szkole Dzień Patrona. Z tej okazji młodzież przygotowała program artystyczny zatytułowany "Obrazy z życia Marii Skłodowskiej-Curie". Wręczono również statuetki "Przyjaciel Chemika".

Szkoła pod opieką fundacji

Szkoła pod opieką fundacji