Lucyna EkkertPlatforma Obywatelska RP
 

Z początkiem tego roku dwie gminy naszego powiatu - Kalety i Tworóg otrzymały, po wielu latach starań, własne karetki pogotowia. Było to możliwe dzięki zmianom w Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia. Zrealizowano również postulaty mieszkańców Ożarowic - gmina z początkiem roku wróciła do rejonu operacyjnego Dyspozytorni Medycznej w Gliwicach.

Mając na uwadze prośby burmistrza Kalet Pana Klaudiusza Kandzi, radnych o podjęcie działań w sprawie zlokalizowania zespołu ratownictwa medycznego na terenie miasta Kalety oraz wnioski mieszkańców Gminy Ożarowice mające na celu włączenie gminy do rejonu operacyjnego dyspozytorni w Gliwicach przystąpiłam do działania. Szeroka korespondencja, rozmowy z wojewodą Zygmuntem Łukaszczykiem na konwentach starostów, Dyrektorem Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Dyrektorem Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, zorganizowana z mojej inicjatywy wizyta Dyrektora Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Pana Ireneusza Ryszkiela, Dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Pana Artura Borowicza w Kaletach w miejscu ewentualnego stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego przyniosły efekty w postaci zmian w Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

2 stycznia dokonano uroczystego otwarcia Stacji Pogotowia Ratunkowego w Kaletach. Na korzyść usytuowania karetki w Kaletach od początku przemawiał zbyt długi czas dojazdu pogotowia z Tarnowskich Gór. Poważnym atutem jakim wykazało się miasto w staraniach o swój ambulans była również spełniająca wszelkie unijne standardy, stacja medyczna, której utrzymanie gmina Kalety wzięła na własne barki.

Ogółem w powiecie tarnogórskim stacjonuje 6 karetek - dwie w Radzionkowie (dwa zespoły podstawowe), dwa zespoły w Tarnowskich Górach (jeden zespół specjalistyczny plus jeden podstawowy), jeden zespół podstawowy w Kaletach i jeden zespół specjalistyczny w Tworogu.

 

Karetki

Karetki