Lucyna EkkertPlatforma Obywatelska RP
 

"Problemy i szanse polskiej służby zdrowia" to tytuł zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach konferencji, która odbyła się 14 kwietnia 2014 r. w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim.

Mam nadzieję, że ta konferencja otworzy cykl spotkań nt. działalności systemu opieki zdrowotnej w kraju. Naszą intencją było stworzenie pola do konstruktywnej dyskusji nt. obecnego stanu a także przyszłości systemu opieki zdrowotnej w kraju ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia, jako zadania powiatów, z ukierunkowaniem na szpitale powiatowe. W ramach spotkania Marek Wójcik, zastępca dyrektora biura Związku Powiatów Polskich miał świetne wystąpienie zatytułowane "Przyszłość szpitali powiatowych. Aspekty prawne i ekonomiczne", Stefania Koczar - Sikora, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach na temat możliwości pozyskiwania środków z Unii Europejskiej na odnowę zdrowia w przyszłej perspektywie finansowej 2014 - 2020, a Barbara Daniel, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach omówiła proces restrukturyzacji szpitali w świetle ustawy o działalności leczniczej. Dr n. med. Janusz Piotrowski, prezes Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przedstawił sytuację tej placówki po restrukturyzacji. Spotkanie zakończyła dyskusja.

 

Problemy i szanse polskiej służby zdrowia

Problemy i szanse polskiej służby zdrowia

Problemy i szanse polskiej służby zdrowia

Problemy i szanse polskiej służby zdrowia