Lucyna EkkertPlatforma Obywatelska RP
 

Święto Wojska Polskiego oraz nadanie Sztandaru 15 sierpnia 2014 r. na tarnogórskim Rynku odbyły się obchody Święta Wojska Polskiego. W uroczystym apelu udział wzięły: Kompania Honorowa 5 Tarnogórskiego Pułku Chemicznego im. gen. broni Leona Berbeckiego wraz z pocztem sztandarowym i flagowym, Górnicza Orkiestra Dęta Piekary-Julian, pododdziały 5 Pułku Chemicznego oraz kolumna żołnierzy rezerwy.

15 sierpnia 2014 r. na tarnogórskim Rynku odbyły się obchody Święta Wojska Polskiego. W uroczystym apelu udział wzięły: Kompania Honorowa 5 Tarnogórskiego Pułku Chemicznego im. gen. broni Leona Berbeckiego wraz z pocztem sztandarowym i flagowym, Górnicza Orkiestra Dęta Piekary-Julian, pododdziały 5 Pułku Chemicznego oraz kolumna żołnierzy rezerwy.

Miałam zaszczyt uczestniczyć w Święcie Wojska Polskiego połączonym z uroczystością wręczenia sztandaru dla Tarnogórskiego Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Kiedy powstaje organizacja związkowa, przed jej założycielami jest moc pracy. Tworzenie struktur organizacyjnych, podstaw i zasad działalności zajmuje wiele czasu i nierzadko jest etapem niezwykle żmudnym. Przychodzi jednak czas, że członkowie chcą mieć swój symbol, z którego będą dumni i wokół którego będą mogli się gromadzić. Te pragnienia i uczucia zrodziły idee ufundowania sztandaru dla Tarnogórskiego Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Jednym z fundatorów był Powiat Tarnogórski.

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego skupiający kombatantów, weteranów i byłych żołnierzy jest jednym ze znaczących reprezentantów środowiska, które związało swe losy z siłami zbrojnymi Rzeczypospolitej. To organizacja, która odgrywa szczególną rolę w konsolidowaniu środowiska wojskowego, pielęgnowaniu tradycji polskiego oręża i kształtowaniu pozytywnego wizerunku wojska w społeczeństwie.

Święto Wojska Polskiego było nie tylko doskonałą okazją do wręczenia sztandaru działającemu w Tarnowskich Górach Kołu Związkowi Żołnierzy Wojska Polskiego ale również dokonania awansów żołnierzy rezerwy, żołnierzy 5 Pułku Chemicznego w Tarnowskich Górach oraz wręczenia odznaczeń i medali. Podczas tej uroczystości zostałam odznaczona medalem XXX-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. To dla mnie honor i zaszczyt.

Zokazji Święta Wojska Polskiego przekazałam serdeczne życzenia wszystkim obecnym , byłym żołnierzom oraz ich najbliższym.

 

Święto Wojska Polskiego oraz nadanie Sztandaru

Święto Wojska Polskiego oraz nadanie Sztandaru

Święto Wojska Polskiego oraz nadanie Sztandaru