Lucyna EkkertPlatforma Obywatelska RP
 

Środowiskowy Dom Samopomocy to ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zapewnia opiekę, terapię zajęciową, pomaga osobom niepełnosprawnym w osiąganiu samodzielności. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi Stowarzyszenie "Serdeczni", podmiot wyłoniony w wyniku konkursu ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach. Dom rozpoczął funkcjonowanie 1 września, a 16 września dokonano jego uroczystego otwarcia.

Dom Samopomocy w Tarnowskich Górach zapewnia miejsca dla 15 osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ łączony ABC). Jest podmiotem utworzonym jako zadanie administracji rządowej zlecone powiatowi. Środki na bieżące utrzymanie domu pochodzą z budżetu wojewody.

 

Otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy

Otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy

Otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy