Lucyna EkkertPlatforma Obywatelska RP
 

28 października 2014 r. w Centrum Kultury Śląskiej odbyła się konferencja poświęcona problematyce rynku pracy oraz prezentacji instrumentów aktywizacji osób bezrobotnych z perspektywy znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy Celem spotkania, na które zaproszono pracodawców było m.in. zachęcenie przedsiębiorców do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Gościem konferencji był euro-deputowany Marek Plura.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z faktu, iż obecny rynek pracy jest bardzo wymagający. Zmusza do kreatywności i zaradności. Jedną z możliwości wsparcia przedsiębiorczości jest korzystanie z pomocy Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach. W latach 2010 - 2014 na aktywizację osób bezrobotnych przeznaczono prawie 57 mln złotych w tym 21 mln zł z EFS. PUP w Tarnowskich Górach realizuje również zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne są jedną z najbardziej wykluczonych grup na rynku pracy. Możliwości podjęcia przez nich zatrudnienia są ograniczone. Tymczasem aktywność zawodowa jest jednym z najlepszych sposobów na wyjście z izolacji, nierzadko również biedy oraz na ogólną poprawę jakości życia.

Przełamaniu negatywnych stereotypów dotyczących pracy osób niepełnosprawnych służą rozmaite kampanie społeczne. Sytuacja powoli się zmienia - coraz więcej firm jest otwartych na zatrudnienie osób dotkniętych kalectwem lub niepełnosprawnością, nadal jednak większość niepełnosprawnych Polaków pozostaje poza rynkiem pracy.

 

Dlaczego niepełnosprawnym jest trudniej?

  • niski poziom kultury integracyjnej w polskim społeczeństwie. Brak powszechnej akceptacji niepełnosprawności i kalectwa znacząco wpływa na chęć podejmowania aktywności ekonomicznej przez osoby nimi dotknięte;
  • stereotypy dotyczące pracy osób niepełnosprawnych. Wśród pracodawców panuje przekonanie o braku ich samodzielności. Niepełnosprawnych uznaje się za gorszych, słabo wykwalifikowanych i mniej efektywnych pracowników, którzy ponadto wymagają stałej opieki i pomocy;
  • postawy samych zainteresowanych. Problemem jest przede wszystkim niska samoocena oraz brak wiary w siebie, lęk przed zmianą;
  • brak lobby ze strony przedstawicieli osób najbardziej zainteresowanych;
  • bariery techniczne i finansowe. Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej często wiąże się z koniecznością dostosowania miejsca i stanowiska pracy do stanu zdrowia pracownika. Z powodu licznych barier architektonicznych koszty bywają wysokie. Przeszkody o charakterze technicznym dotyczą nie tylko architektury budynku. Wynikają one również z nieodpowiedniego stanu pomieszczeń oraz niewystarczającej infrastruktury materialnej;
  • zbyt wiele biurokracji. W Polsce istnieją instrumenty finansowe, z których mogą korzystać pracodawcy decydujący się na zatrudnienie osoby dotkniętej inwalidztwem. Jednakże podstawową ich wadą jest skomplikowana i długa procedura przyznawania środków finansowych.

Praca osób niepełnosprawnych ma ogromne znaczenie rehabilitacyjne i terapeutyczne. Umożliwia integrację w społeczeństwie, daje poczucie własnej wartości oraz niezależności ekonomicznej i osobistej. Konieczna jest zatem zmiana postaw społecznych w stosunku do osób dotkniętych inwalidztwem. Niepełnosprawni muszą być postrzegani jako pełnowartościowe osoby w każdej dziedzinie życia, przede wszystkim w sferze zawodowej.

 

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy