Lucyna EkkertPlatforma Obywatelska RP
 

Zakończył się remont zabytkowych lokomotyw. Tym samym dotrzymałam obietnicy, że kolejowe perełki odzyskają blask przed Świętem Kolejarza, obchodzonym 25 listopada.

Lokomotywa parowa - parowóz serii TP 1-18 jedyny egzemplarz serii zachowany w Polsce (jeden z trzech w Europie). Lokomotywa spalinowa SM-15-25 jest to prawdopodobnie jedyny zachowany egzemplarz tej serii. Tym większa radość.

 

Kiedy w 2011r zwrócił się do mnie Sekretarz Komitetu Renowacji Zabytkowych Lokomotyw Jarosław Ślepaczuk o włączenie się Starosty Tarnogórskiego do Komitetu Renowacji Zabytkowych Lokomotyw oraz regulację stanu prawnego zabytkowych lokomotyw, zgodziłam się bez wahania ale nie sądziłam, że zajmie to tyle czasu i będzie wymagało wielu ustaleń. Bardzo ważne było ustalenie stanu prawnego gruntu i obiektów zabytkowych. W związku z bezskutecznymi próbami odnalezienia właściciela oraz dokumentacji archiwalnej przedmiotowych lokomotyw, pozwalającej na ustalenie statusu prawnego obiektów, wobec braku przeszkód stwierdzono tytuł prawny Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Tarnogórskiego, na którego działce obiekty się znajdują. Umową darowizny z dnia 11 lipca 2014 r. Starosta Tarnogórski (Skarb Państwa) przekazała zabytkowe lokomotywy na rzecz Powiatu Tarnogórskiego, a decyzją administracyjną z października br. wojewoda przyznał prawo własności gruntu Powiatowi Tarnogórskiemu. Tak więc grunt jak i lokomotywy stanowią własność powiatu.

 

Zabytkowe lokomotywy są obiektami pomnikowymi i trwale unieruchomionymi. Podlegają ochronie konserwatorskiej, zatem konieczne było opracowanie programu odnowy zabytkowych lokomotyw. Przy udziale osób działających w komitecie, opracowano i złożono do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków program prac renowacyjnych. Program ten został zatwierdzony, a prace prowadzone były w oparciu o jego założenia. Początkowo prace były prowadzone społecznie przez pracowników Spółek PKP. W sierpniu 2014 r. zawarłam umowę na mocy której zlecono PKP Cargo S.A. wykonanie prac remontowych, które zakończyły się 7 listopada 2014 r. formalnym odbiorem.

 

Dziękuję bardzo członkom Komitetu Renowacji Zabytkowych Lokomotyw, pracownikom starostwa oraz wszystkim osobom które były zaangażowane w powyższe przedsięwzięcie.

 

Lokomotywy jak nowe

Lokomotywy jak nowe

Lokomotywy jak nowe

Lokomotywy jak nowe