Lucyna EkkertPlatforma Obywatelska RP
 

Od 26 do 28 czerwca 2015 r. trwał festiwal otwarcia nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach.Powstało ono na terenie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Katowice. Budowa gmachu trwała cztery lata, ale historia powstania nowego muzeum sięga lat trzydziestych ubieglego stulecia. Uroczyste otwarcie z udziałem Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzaty Omilanowskiej, parlamentarzystów, przedstawicieli władz regionu, samorządowców, duchowieństwa miało miejsce 27 czerwca w sobotę. Uroczystość uświetnił wykład inauguracyjny prof. dr hab. Roberta Traby. Po części oficjalnej nastąpiło zwiedzanie ekspozycji Muzeum Śląskiego. Mieliśmy okazję obejrzeć wystawy stałe, wśród nich tę, która wzbudziła najwięcej kontrowersji: "Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów". Dyrektor muzeum Alicja Knast w swoim wystąpieniu podkreśliła, że to muzeum będzie miejscem szeroko rozumianego procesu poznawania dziedzictwa Górnego Śląska, a także doskonałą przestrzenią do dyskusji i rozmów o losach Górnego Śląska.

Inwestycja ta została zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowity koszt projektu zamknął się w kwocie 273 mln zł, z czego kwota dofinansowania to ponad 180 mln zł. Większość ekspozycji znajduje się w podziemnych salach wystawowych, a oglądanie wystaw jest możliwe w świetle dziennym dzięki przeszklonym boksom na powierzchni. Projekt i jego realizacja jest na miarę XXI wieku.

 

Uroczyste otwarcie Muzeum Śląskiego Uroczyste otwarcie Muzeum Śląskiego

Uroczyste otwarcie Muzeum Śląskiego

Uroczyste otwarcie Muzeum Śląskiego Uroczyste otwarcie Muzeum Śląskiego

Uroczyste otwarcie Muzeum Śląskiego Uroczyste otwarcie Muzeum Śląskiego