Lucyna EkkertPlatforma Obywatelska RP
 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Katowicach zainicjowało akcję upamiętniającą dorobek budowniczego kolejowej magistrali węglowej Śląsk-Porty inż. Józefa Nowkuńskiego, w postaci budowy Jego pomnika. Pomnik wybudowano ze składek ofiarowanych przez podmioty gospodarcze różnych branż, jak również przez osoby fizyczne, które wykupiły wydane na tę okoliczność "cegiełki". 23 października 2015 r. w Tarnowskich Górach, na placu przed dworcem PKP odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika inż. Józefa Nowkuńskiego. W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści ziemi śląskiej, prezesi spółek PKP, fundatorzy pomnika, samorządowcy oraz mieszkańcy Tarnowskich Gór. W tym ważnym wydarzeniu uczestniczyła rodzina inż. Józefa Nowkuńskiego. Wnuk budowniczego magistrali Józef Nowkuński dziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do budowy pomnika upamiętniającego dzieło jego dziadka.

Druga część uroczystości odbyła się w Tarnogórskim Centrum Kultury. Seminarium poświęcone było życiu i działalności inż. Józefa Nowkuńskiego oraz roli "Magistrali Węglowej" w rozwoju gospodarczym naszego kraju.

 

Pomnik inż. Józefa Nowkuńskiego w Tarnowskich Górach

Pomnik inż. Józefa Nowkuńskiego w Tarnowskich Górach

Pomnik inż. Józefa Nowkuńskiego w Tarnowskich Górach