Lucyna EkkertPlatforma Obywatelska RP
 

Powietrze, jakim oddychamy w Polsce jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych w UE. Rocznie z tego powodu może umierać nawet 45 tys. ludzi, na świecie może to być nawet ponad 3,5 mln osób. Najgorsza sytuacja jest w południowej części naszego kraju. Wiele środowisk stara się uświadamiać mieszkańcom naszego regionu, jakie zagrożenia dla życia i zdrowia niesie ze sobą smog. W okresie jesieni i zimy dochodzi do znacznego przekroczenia norm zanieczyszczeń. Wpływ ma na to głównie niska emisja, będąca efektem palenia węglem czy śmieciami w piecach do ogrzewania., w mniejszym stopniu transport samochodowy oraz emisja przemysłowa.

Jakość powietrza to jeden z głównych problemów środowiskowych, z jakim boryka się nasze województwo. Podczas ostatniej sesji sejmiku województwa śląskiego radni zapoznali się z zagrożeniem, jakie niesie smog. O jakości powietrza w Województwie Śląskim oraz sposobie informowania o jakości powietrza mówiła Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach, a o skutkach zdrowotnych smogu - Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Prezentacje do pobrania:

Jakość powietrza w Województwie Śląskim oraz sposób informowania o jakości powietrza (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach)

SMOG - Skutki zdrowotne (Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny)

Zgodnie z nowelizacją Prawa ochrony środowiska tzw. ustawą antysmogowa, sejmiki wojewódzkie będą mogły określać jakim paliwem będzie można palić w piecach i wyznaczą standardy techniczne dla kotłów. Sejmiki będą mogły uchwalić też zakaz stosowania określonych instalacji, w których następuje spalanie. Będzie jednak trzeba określić np. granice obszaru objętego ograniczeniami. Sejmik będzie mógł też ustalić czas obowiązywania ograniczeń w ciągu roku oraz określić rodzaje podmiotów bądź instalacji, które będą wyłączone z ograniczeń lub zakazów. Dzięki tej nowelizacji władze samorządowe zyskały realne narzędzie do ograniczania niskiej emisji.

Obecnie Urząd Marszałkowski rozpoczyna konsultacje z samorządami lokalnymi, by dowiedzieć się, jakie są oczekiwania odnośnie konkretnych rozwiązań. Projekty uchwał zawierające szczegółowe przepisy w tej sprawie trafią najprawdopodobniej w pierwszym kwartale 2016 roku pod obrady sejmiku województwa śląskiego, a to oznacza, że nowe przepisy mogłyby zacząć obowiązywać dopiero przed rozpoczęciem przyszłorocznego sezonu zimowego.

Obecny na sesji abp Wiktor Skworc mówił, że prócz współpracy instytucji ważne jest podejście każdego człowieka. "To nasza osobista odpowiedzialność. Samoświadomość, że można dbać o środowisko, że mogę okazać się dobrym gospodarzem naszej ziemi" - powiedział.