Lucyna EkkertPlatforma Obywatelska RP
 

4 grudnia 2015 r. Planetarium Śląskie obchodziło 60-te urodziny. Nasze Planetarium jest najstarsze i największe w kraju i stanowi chlubę naszego regionu. Od momentu powstania Planetarium Śląskie konsekwentnie realizuje swą misję kształcąc młode pokolenia, rozwijając zamiłowanie uczniów do astronomii, prowadząc badania naukowe, ale także umożliwiając wielu osobom realizację pasji astronomicznych. Wydarzeń o charakterze edukacyjnym, ale też i kulturalnym w ciągu tych 60 lat było tu sporo.

Historię placówki, jej dokonania, a także plany na przyszłość przedstawił dyrektor Planetarium. Jubileusz był okazją do złożenia gratulacji i życzeń. W czasie uroczystości dyrektor placówki odebrał Certyfikat Jakości Planetarium z numerem 1 przyznany przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne "w uznaniu wysokiego poziomu merytorycznego zajęć i prelekcji popularyzujących astronomię". Po wysłuchaniu prelekcji Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Astronomicznej obejrzeliśmy seans "Z wizytą u Pana Twardowskiego". Po seansie nastąpiło otwarcie wystawy: "Struktura Wszechświata - odległości i ich pomiar" przygotowanej przez pracowników Planetarium. Jak na urodziny przystało, był oczywiście tort urodzinowy.