Lucyna EkkertPlatforma Obywatelska RP
 

Ostatnia w tym roku XVI Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego rozpoczęła się Uroczystością przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju przez Harcerzy ze Śląskiej Komendy Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego. Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc podkreślił, że "pozdrowienie harcerskie "czuwaj" nabiera w dniu dzisiejszym szczególnego znaczenia. To dla nas wyjątkowo ważne zadanie. Niech czuwanie w blasku betlejemskiego światła przyniesie nam wszystkim pokój, tak dziś potrzebny na całym świecie".

Następnie Wojciech Saługa Marszałek Województwa Śląskiego wręczył zaświadczenia nowo wybranym członkom Śląskiej Rady ds. Seniorów. Powołanie Śląskiej Rady ds. Seniorów to cenna inicjatywa podjęta przez samorząd województwa śląskiego na rzecz najstarszych mieszkańców naszego regionu. Wcześniej została uruchomiona Śląska Karta Seniora, która umożliwia wsparcie w dostępie do zasobów instytucji kultury, rekreacji i edukacji w naszym regionie poprzez szereg ulg i uprawnień oferowanych osobom, które ukończyły 60 rok życia.

Podczas poniedziałkowej sesji podjęliśmy uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2016-2025 oraz budżetu Województwa Śląskiego na 2016 rok, oraz m.in. uchwałę w sprawie wystosowania apelu do ministra kultury i dziedzictwa narodowego o podjęcie działań zmierzających do współprowadzenia dwóch samorządowych instytucji kultury, których organizatorem jest Województwo Śląskie, tj. Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk“ im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie oraz Opery Śląskiej w Bytomiu.

Podczas tej sesji przyjęliśmy trzy rezolucje:

  1. do Sejmu i Senatu RP w sprawie uniknięcia niekorzystnych zmian w strukturze finansowania samorządów. Prezydencki projekt ustawy zakładający podniesienie kwoty wolnej od podatku PIT może doprowadzić do uszczuplenia dochodów gmin, powiatów i województw. Nie przewiduje bowiem mechanizmu rekompensującego straty w budżetach samorządów. Zagraża to skutecznemu wykonywaniu przez samorządy powierzonych im zadań, decydujących dla jakości codziennego życia obywateli. W uchwale wezwaliśmy parlamentarzystów do podjęcia działań zapobiegającym wystąpieniu kryzysu samorządowych finansów.
  2. w sprawie ogłoszenia roku 2016 Rokiem Pamięci Ofiar Pacyfikacji KWK "Wujek". 16 grudnia 2016 roku przypadnie 35. rocznica pacyfikacji Kopalni Węgla Kamiennego "Wujek" w Katowicach. Dziewięciu protestujących przeciwko wprowadzonemu trzy dni wcześniej stanu wojennego górników zginęło od kul funkcjonariuszy ZOMO. To ważna rocznica i utrwalająca nie tylko heroizm górników, ale też ludzi naszego województwa, których dotknęły represje tamtych lat.
  3. o udzieleniu poparcia dla starań o wpisanie struktury kopalni rud ołowiu, srebra, cynku w Tarnowskich Górach wraz z unikatowym systemem gospodarki wodami podziemnymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Doceniając wkład Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej na rzecz wpisanie struktury kopalni rud ołowiu, srebra, cynku w Tarnowskich Górach wraz z unikatowym systemem gospodarki wodami podziemnymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Sejmik udzielił poparcia dla starań o uzyskanie tego znaczącego wyróżnienia. Byłby to pierwszy na Śląsku obiekt wpisany na prestiżową listę.