Lucyna EkkertPlatforma Obywatelska RP
 

Na styczniowej sesji Sejmik Województwa Śląskiego przyjął oświadczenie wyrażające poparcie dla obywatelskiego projektu zmiany ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, który jest przedmiotem obrad Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Celem nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także niektórych innych ustaw jest nadanie społeczności Ślązaków statusu mniejszości etnicznej. Projekt ten przewiduje dopisanie do obecnej listy czterech mniejszości etnicznych - karaimskiej, łemkowskiej, romskiej i tatarskiej, piątej - śląskiej. Projekt obywatelski poparło 140 tys. osób. W 2011 roku podczas polskiego Narodowego Spisu Powszechnego, narodowość śląską zadeklarowało 847 000 osób.

Na styczniowej sesji Sejmik Województwa Śląskiego przyjął oświadczenie wyrażające poparcie dla obywatelskiego projektu zmiany ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, który jest przedmiotem obrad Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Celem nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także niektórych innych ustaw jest nadanie społeczności Ślązaków statusu mniejszości etnicznej. Projekt ten przewiduje dopisanie do obecnej listy czterech mniejszości etnicznych - karaimskiej, łemkowskiej, romskiej i tatarskiej, piątej - śląskiej. Projekt obywatelski poparło 140 tys. osób. W 2011 roku podczas polskiego Narodowego Spisu Powszechnego, narodowość śląską zadeklarowało 847 000 osób.

"Polska ma charakter regionalny. Siła naszego państwa bierze się z silnych, dbających o swoją tożsamość kulturową, tradycje i rozwój gospodarczy regionów. Pielęgnowanie tej różnorodności nie stanowi w żadnym wypadku zagrożenia dla Rzeczypospolitej Polskiej. Przeciwnie, podkreślenie odmienności kulturowej, językowej, etnicznej obywateli mieszkających w RP jest fundamentem nowoczesnego-opartego na szacunku i tolerancji-społeczeństwa obywatelskiego" czytamy w oświadczeniu.