Lucyna EkkertPlatforma Obywatelska RP
 

21 marca 2016 r. mija termin składania ofert w ramach Otwartego konkursu ofert Województwa Śląskiego na zadanie publiczne w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia pn.: "Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym" realizowane w 2016 r.

Celem konkursu jest promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym poprzez:

  • upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu,
  • działania w obszarze wsparcia psychologicznego dla osób starszych z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin,
  • kształtowanie właściwych postaw społecznych przeciwdziałających stygmatyzacji i dyskryminacji, likwidację stereotypów, błędnych wyobrażeń i mitów wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym edukacja służąca przeciwdziałaniu dyskryminacji ludzi starszych,
  • zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • rozwiązywanie problemów związanych ze stresem w miejscu pracy,
  • organizację systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego dla dorosłych oraz dzieci,
  • podnoszenie kompetencji zawodowych osób pracujących z osobami z zaburzeniami psychicznymi (w tym terapeutów środowiskowych).

Szczegóły na stronie www.slaskie.pl w zakładce Konkursy trwające.