Lucyna EkkertPlatforma Obywatelska RP
 

W czwartek 10 marca 2016 r. w Tarnogórskim Centrum Kultury odbyła się konferencja Miasto dla Ludzi. W konferencji udział wzięli Wojciech Saługa Marszałek Województwa Śląskiego, radni województwa śląskiego, samorządowcy, działacze społeczni, przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych wspólnot, instytucji działających na terenie powiatu tarnogórskiego oraz mieszkańcy powiatu tarnogórskiego. Celem konferencji była wymiana doświadczeń samorządowców, działaczy społecznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców gmin w zakresie współpracy samorządu ze wszystkimi partnerami życia publicznego, a także zapewnienia udziału społeczeństwa w sprawowaniu władzy. Ciekawe prezentacje marszałka Wojciecha Saługi (WWW.slaskie.pl Miasto dla Ludzi), Jarka Makowskiego radnego sejmiku województwa śląskiego, publicysty i filozofa, Piotra Skrabaczewskiego zastępcy burmistrza Miasta Tarnowskie Góry, Petrosa Tovmasyana działacza społecznego, członka rady osiedla Śródmieście w Gliwicach oraz Pawła Wyszomirskiego, społecznika związanego z Fundacją Napraw Sobie Miasto, fundacji zajmującej się poprawą jakości przestrzeni publicznych polskich miast, dzięki zaangażowaniu ich mieszkańców w proces tworzenia i zarządzania były wstępem do debaty, która stanowiła próbę wypracowania optymalnej drogi w zakresie współpracy z mieszkańcami regionu oraz pracującymi na ich rzecz organizacjami.

Dziękuję wszystkim uczestnikom konferencji za przyjęcie zaproszenia, udział w debacie i wiele cennych spostrzeżeń, wniosków i uwag.

 

Konferencja Miasto dla Ludzi

Konferencja Miasto dla Ludzi

Konferencja Miasto dla Ludzi

Konferencja Miasto dla Ludzi

Konferencja Miasto dla Ludzi