Lucyna EkkertPlatforma Obywatelska RP
 

27 sierpnia 2016 r. w ostatnią sobotę sierpnia z Rynku w Tarnowskich Górach wystartowali uczestnicy Rajdu Osób Niepełnosprawnych. Tym razem trasa wiodła do Tworoga, gdzie odbył się tradycyjny piknik. W tym roku tę imprezę objął honorowym patronatem marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa. Władze samorządu wojewódzkiego dostrzegając wielkie znaczenie tej imprezy dla integracji osób niepełnosprawnych i sprawnych ,propagowanie aktywnego stylu życia oraz uczenie tolerancji udzieliły wsparcia finansowego. Słowa uznania i podziękowania za zaangażowanie w działalność na rzecz osób niepełnosprawnych należą się organizatorom tego przedsięwzięcia, a w szczególności Markowi Bregule, który jest pomysłodawcą i realizatorem tej szczególnie cennej dla naszej społeczności inicjatywy.