Lucyna EkkertPlatforma Obywatelska RP
 

Ostatnią w roku 2016 sesję Województwa Śląskiego poprzedziło przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju przez Harcerzy i harcerki z Komendy Śląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego oraz uroczystość związana z obchodami 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce. Podczas poniedziałkowej sesji podjęliśmy uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030 oraz budżetu Województwa Śląskiego na rok 2017.

Planowane wydatki mają wynieść ok. 1,65 mld zł. Wśród inwestycji w ochronę zdrowia należy wymienić rozbudowę oraz termomodernizację Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach ok.19,7 mln zł z przeznaczeniem na: termomodernizację obiektu ok. 755 tys. zł, rozbudowę 18,9 mln zł (w tym dotacja celowa z budżetu państwa 9,1 mln zł). W dziedzinie kultury wydatek inwestycyjny w wysokości 1,4 mln zł mln zł zostanie skierowany do Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" w Koszęcinie na modernizację kotłowni głównej w Zespole pałacowo- parkowym w Koszęcinie. 700 tys. zł otrzyma Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej w zabytkowej Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach oraz 150 tys. zł na ochronę i utrzymanie Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach.

W 2017 największe środki finansowe zostaną przeznaczone na transport i łączność (ok. 781 mln zł), na drogi wojewódzkie zarezerwowano w budżecie ok. 467 mln zł.