Lucyna EkkertPlatforma Obywatelska RP
 

8 lutego 2017 r. w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie odbyły się uroczyste sesje Sejmiku Województwa Śląskiego, Miasta Cieszyn i Rady Powiatu Cieszyńskie - Cieszyn Miastem Reformacji.

Uchwałą z 21 września 2015 r. Sejmik Województwa Śląskiego postanowił ogłosić rok 2017 Rokiem Reformacji. W styczniu 2017 r. przyjęliśmy Rezolucję w sprawie 500. rocznicę opublikowania 95 tez przez Marcina Lutra, co dało początek Reformacji. Jako Radni wyraziliśmy wolę, aby w Cieszynie - mieście Reformacji podkreślić zasługi byłych i obecnych mieszkańców naszego regionu wyznania ewangelickiego, dziękując za zaangażowanie na rzecz naszej wspólnoty regionalnej i wyrażając nadzieję na dalszą owocną, pełną wzajemnego szacunku i zrozumienia współpracę, która czyni śląską różnorodność szansą i bogactwem kulturowym dla Polski.