Lucyna EkkertPlatforma Obywatelska RP
 

Dzisiaj w Koszęcinie wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński i przedstawiciele władz regionu - marszałek Wojciech Saługa i członek Zarządu Henryk Mercik podpisali umowę w sprawie współprowadzenia przez Województwo Śląskie i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny. Zgodnie z umową, która ma obowiązywać 3 lata ministerstwo będzie przekazywać zespołowi 5 mln zł rocznie, natomiast Województwo Śląskie 17 mln zł. Sejmik Województwa Ślaskiego w grudniu 2015 r. wystosował apel w sprawie podjęcia działań zmierzających do współprowadzenia dwóch samorządowych instytucji kultury, których organizatorem jest Województwo Śląskie, tj. Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny w Koszęcinie oraz Opery Śląskiej w Bytomiu. Dzisiejsze podpisanie umowy to efekt wieloletnich zabiegów wielu środowisk w tej sprawie.