Lucyna EkkertPlatforma Obywatelska RP
 

Dzisiaj 18 maja 2017 r. w Łodzi odbył się I Kongres Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej pod hasłem "Samorządowe oblicze regionów". Do sali Akademii Sztuk Pięknych przybyło ponad 400 delegatów. Oprócz marszałków województw i radnych w kongresie uczestniczyli prof. Jerzy Stępień i Jerzy Buzek, dr Jan Olbrycht, politycy, parlamentarzyści oraz dwóch reprezentantów rządu. Zdecydowana większość osób zabierających głos mówiła o procesie recentralizacji, odbieraniu samorządom kompetencji i zadań m.in. wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, programu rozwoju bazy sportowej, centralizacji wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, a także wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego oraz stacji sanitarno-epidemiologicznych. Wszystkie te podejmowane przez rząd działania prowadzą do osłabienia roli samorządów, a być może do ich likwidacji. Opowiadając się za decentralizacją władzy publicznej i jednocześnie wyrażając sprzeciw wobec wszelkich prób jej ograniczania przyjęliśmy Deklarację Radnych Sejmików Województw RP.