Lucyna EkkertPlatforma Obywatelska RP
 

29 czerwca 2017 r. w SP ZOZ "REPTY" Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach" odbyła się uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budowę nowego pawilonu oddziałów rehabilitacji kardiologicznej (170 łóżek). Rozbudowa szpitala o nowy pawilon umożliwi rozgęszczenie łóżek w oddziałach rehabilitacji neurologicznej (270 łóżek) i narządów ruchu (120 łóżek) w celu dostosowania podmiotu do obowiązujących przepisów, ale też poprawi komfort pacjentów przebywających na leczeniu, zwiększy także komfort pracy personelu. Województwo Śląskie jako Beneficjent projektu pod koniec sierpnia 2014 roku złożyło wniosek o dofinansowanie projektu z rezerwy celowej budżetu państwa na podstawie uzgodnionego z Wojewodą Śląskim programu inwestycji oraz pozytywnej opinii Marszałka Województwa Śląskiego o celowości planowanej do realizacji inwestycji. W lutym 2016 roku Minister Finansów udzielił zapewnienia finansowania dotacją z budżetu państwa. Wartość inwestycji w całym okresie realizacji tj. w latach 2017-2019 wynosi 31 190 431,49 zł w tym: środki z budżetu państwa - 14 745 057,00 zł, dotacja z budżetu Województwa Śląskiego - 15 821 358,99 zł, środki Szpitala - 624 015,50 zł.