Lucyna EkkertPlatforma Obywatelska RP
 

Marszałek Województwa Śląskiego przyznaje nagrody w dziedzinie kultury: artystyczne - za całokształt osiągnięć, dla młodych twórców oraz za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury. Wyróżnieniami tymi honorowane są osoby indywidualne. W każdej z kategorii mogą zostać przyznane po trzy nagrody w wysokości 5000 zł.

Wnioski o przyznanie nagród mogą składać osoby fizyczne, instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe działające na rzecz kultury, uczelnie wyższe oraz dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego.

Wnioski o przyznanie wszystkich wymienionych nagród można składać:

  • drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice,
  • osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
  • drogą elektroniczną przez stronę www.sekap.pl

do 17 listopada 2017 r. Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego.

Szczegóły na stronie www.slaskie.pl